Εμπειρίες απο τη μελέτη της φυματίωσης στον Νομό Ροδόπης τα τελευταία 25 χρόνια (1976-2000)