Προτεινόμενο Πρόγραμμα Αντιφυματικού Αγώνα Πανελλήνιας Εμβέλειας